Extracció d'amalgames

En determinats casos, pot ser indicat eliminar-los de la boca
amalgama

Les obturacions dentals metàl·liques s’acostuma a col·locar com a recurs habitual anys enrere, pensant que eren la millor opció de tractament restaurador quan la dent patia una lesió de càries. Amb el temps s’ha vist que aquests empastaments, fets d’un aliatge de metalls, poden provocar problemes de salut per la seva toxicitat, ja que un dels seus principals components és el Mercuri. Moltes persones porten a la boca aquest tipus de empastaments des de fa molts anys. En determinats casos, pot ser indicat eliminar-los de la boca. Per extreure’ls, és imprescindible seguir una metodologia que minimitzi el risc d’intoxicació.

La IAOMT va determinar un protocol base d’extracció d’amalgames metàl·liques de forma segura que nosaltres seguim, adaptant-lo a les necessitats individuals de cada pacient. Les amalgames metàl·liques dentals es poden extreure sense problema, i és una manera factible d’eliminar sobrecàrrega tòxica del cos, però és un procediment que s’ha de realitzar de forma segura per a tothom.