Coaching Wingwave

La mínima intervenció farà un gran canvi

El Coaching Wingwave és un nou concepte de coaching a curt termini que combina diverses tècniques molt efectives, la potència del mètode aquesta en la integració encertada que fa d’altres mètodes de gran eficàcia com: la PNL, EMDR de Francine Shapiro (Reprocesament cerebral); i el Test de Verificació Muscular (Feed-back muscular).

Què vol dir el seu nom?

Coaching Wingwave és una línia del Coaching, aquesta introdueix com processa el cervell la informació (fonamentalment -neurológicamente) per produir canvis, accedir a recursos, digerir experiències o prendre decisions.

Wingwave és una paraula composta. Wing (ala) Fa referència a les ales de papallona, com en la teoria del caos, un aleteo d’una papallona pot canviar el trascurso de les coses, un petit canvi causa un gran moviment. Es aletea davant els ulls de la persona, per estimular bilateralment el cervell, és una de les coses que es basa aquesta metodologia entre altres coses, tant a nivell visual, com a auditiu-corporal. Wave (ona) Es refereix a l’ona cerebral, el cervell emet ones, segons la freqüència de la informació, hi ha diversos nivells(Alfa, Beta..), s’emeten unes o unes altres quan les persones assimilen experiències, són d’una freqüència determinada.

Amb aquesta metodologia alterarem, incidirem a través de l’estimulació bilateral la freqüència de les ones per als canvis. “La mínima intervenció farà un gran canvi” és un coaching breu. Podríem dir que és un Coaching emocional, movent emocions, activandolas, que circulin. És una excel·lent via per canviar les associacions que uneixen la memòria amb les seves corresponents emocions, de negatiu a positiu. Sabem que les dues regions, l’hipocamp i l’amígdala estan connectades.

ideaUn nen petit passa per moltes emocions diàries, els adults som més complexos, unes les bloquegem, unes altres són creences (hi ha famílies que no permeten alegria) ens domestiquem, amb una sèrie de condicionaments emocionals, amb el Coaching Wingwave fem funcionar aquesta emoció bloquejada a emocions agradables. En aquest tipus de coaching el tema preferent és l’estrès, directament incideix sobre el processament d’estrès; dol, m’ha deixat mella, no he pogut superar-ho, són indicatius que hi ha alguna cosa que s’ha quedat bloquejat, una digestió que no podem digerir, amb aquest tipus de coaching ajudem a això, a assimilar aquests bloquejos, sostenint-los, no s’esborren, es pot viure amb ells.

Els components

El Coaching Wingwave va ser desenvolupat pels psicòlegs alemanys i entrenadors corporatius Cora Besser-Siegmund i Harry Siegmund en el Verweis auf Institut Besser-Siegmund d’Hamburg, Alemanya, en els anys noranta. És un empaquetat modern de pnl, estimulació bilateral dels hemisferis bilaterals, test O-ring, Dr.Bdort Omura (mitjançant el qual calibrem les emocions).

Aquest metge va ser qui ho va posar en la taula per a diagnosi mèdica, ho patento a EUA, test muscular amb els dits de la mà, nosaltres solament ho restringim a l’habito psicològic (això em produeix estrès o no, ho puc manejar), ens dóna un calibratge de fort feble, té una correlació amb el cervell (homúnculo Penfield).

És ideal per a totes les àrees de la vida que estan relacionades amb records estresantes o amb emocions negatives cap al futur. Patrons de pensament i de comportament que limiten la seva vida poden ser transformats fàcilment i els bloquejos es poden dissoldre ràpidament, per exemple la por al dentista.
Regula l’estrès i augmenta la sensació interna de benestar.