Programació Neurolingüística

Tota persona té el seu propi mapa del món
Amanecer - PNL

La Programació Neurolingüística (PNL) és un model de comunicació conformat per una sèrie de tècniques, l’aprenentatge de les quals i pràctica estan enfocats al desenvolupament humà.
Sosté que en última instància tota conducta humana es desenvolupa sobre una “estructura” apresa, la qual pot ser detectada per ser modelada per altres persones i obtenir amb això similars resultats. És un model sobre com treballa la nostra ment, com en això afecta el llenguatge i com usar aquest coneixement per programar-nos a nosaltres mateixos en el sentit d’aconseguir que la nostra vida i les coses que fem ens resultin fàcils i al mateix temps eficients.

Programació A través dels nostres sentits percebem i generem programes. I a través dels nostres sentits tornem a percebre i executem programes ja apresos.

Neuro Perquè tota la nostra activitat es realitza a través del nostre sistema neurològic. Les neurones sensorials ens porten la informació percebuda cap al nostre cervell. Les neurones motores fan que executem el programa.

Lingüística Els nostres programes els executem a través del llenguatge, incloent el llenguatge corporal. La comunicació, com percebem i ens perceben.

Tota persona té el seu propi mapa del món. La construcció del mateix està determinada per factors genètics, soci-culturals i la història personal de cada individu. Cap mapa d’algú és més real o veritable que el mapa d’uns altres. En la vida no existeixen fracassos, solament resultats dels quals podem aprendre i construir.

Aplicacions

La PNL s’aplica en el camp personal, terapèutic i professional. Amb la PNL podem tractar: Ansietat, Estrès, Fòbies, Problemes de Pareja, Addiccions, Complexos i generar major Confiança, Motivació, Comprensió, Autoestima. Perfeccionar-nos que necessitem tenir a l’abast de la nostra mà. Els mapes es poden canviar, enriquir i ampliar per adequar-los a la realització i felicitat que anhelem.

Sovint la gent entrem en conflicte perquè hi ha diferents parts internes amb interessos i valors diferents. Podem aprendre a integrar-les i harmonitzar-les per desenvolupar el nostre màxim potencial. La PNL és l’art i la ciència de l’excel·lència personal.

“És un art, perquè cadascun dóna el seu toc únic i personal i estil al que està fent, i això mai es pot expressar amb paraules o tècniques.
És una ciència, perquè hi ha un mètode i un procés per descobrir els models emprats per individus excel·lents”
Joseph O’Connor / Jonn Seymour