Cirurgia Oral

“Amb la seguretat d'estar a les millors mans”
Cirugía Oral

Alguns tractaments, com l’extracció de queixals de judici o peces incloses, la regeneració òssia, els implants dentals, les apicectomías, la cirurgia periodontal, la cirurgia mucogingival, etc, requereixen de cirurgia.

Comptem amb l’experiència i coneixements mèdics necessaris, així com els millors recursos tècnics per garantir uns resultats satisfactoris i oferir la seguretat d’estar a les millors mans.