Pròtesi Fixa i Removible

“Us assessorem la més adequada en funció de les vostres necessitats."

Davant l’absència d’un o diverses dents, podem recuperar la funció masticatoria, a més de l’estètica de la boca, a través de pròtesis fixes o *removibles, segons sigui més adequat en funció de les seves necessitats.

Les denominades pròtesis removibles, que corresponen a pròtesis que es poden retirar de la boca pel propi pacient, poden ser; pròtesis completes, pròtesis parcials de resina amb ganxos, pròtesis esquelètiques de metall més resina, etc.

D’altra banda les pròtesis fixes, que poden col·locar-se sobre dents naturals o sobre implants dentals proporcionen major confort i seguretat al pacient i corresponen entre uns altres a tractaments com les corones i els ponts, cementados o cargolats.