L’ansietat a l’hora de visitar un dentista és un problema comú que afecta molta població.

És majoritàriament causada per la por del dolor.

Això posa en perill la salut oral i general.

Psicòlegs de la Universitat de Virgínia (Estats Units), han descobert que, a més dels factors ambientals, les influències genètiques tenen un paper important en el desenvolupament de la por i l’ansietat dental.

L’estudi, que va incloure 1.370 participants (d’11 a 74 anys), dels quals 827 eren dones, va demostrar que la por al dolor, un problema relacionat amb la por dental, però separada del mateix, és hereditari.

Els investigadors van trobar que alguns dels gens que influeixen en la por del dolor també poden influir a la por dental.

“La conclusió més important d’aquest estudi és que els nostres gens ens poden predisposar a ser més susceptibles de desenvolupar por dental, potser a través de variables relacionades amb el dolor”, va dir Cameron L. Randall, autor principal.

Els investigadors creuen que les noves troballes podrien tenir implicacions importants per millorar el tractament dental futur, ja que una comprensió millor de l’ansietat dental podria conduir al desenvolupament d’intervencions dirigides a reduir l’angoixa que és una barrera per buscar atenció dental.
“Aquesta informació, juntament amb una comprensió ben documentada de l’important paper de les experiències prèvies i l’ambient en la causa de la por dental, ens pot ajudar a desenvolupar noves formes de tractar la por i la fòbia dental”, va concloure Randall.

L’estudi, titulat “Cap a una comprensió genètica de la por dental: evidència d’heredabilitat”, va ser publicat en línia l’11 d’octubre a la revista Community Dentistry and Oral Epidemiology.

 

Font